Formulär för medlemsansökan i Värmdö BåtSällskap

Personuppgifter


?Du behöver bara fylla i ditt födelsedatum alltså inte ditt personnummer.
?Du behöver ange en riktig E-postadress
Yrke eller kunskap som VBS kan ha nytta av

Nautisk utbildning

  Nautisk utbildning: (För att markera flera val håll ner kontroll och klicka.)


Annan nautisk utbildning/erfarenhet:


Plats vid våra anläggningar

Vi är en båtklubb och det betyder att våra hamnplatser och varvsplatser är anpassade för just båtar. Vi har inte möjlighet att bereda plats för skepp, dvs.fartyg som är större än måtten 12x4 meter. Det finns också andra storleksbegränsningar på varvet och vid våra två hamnar. Se nedan:

Hamnplats:   När du betalat in medlemsavgiften står du i kö till hamnplats om du har markerat att du önskar hamnplats. Att du blir medlem innebär dock inte att du garanteras en hamnplats.
VBS har två hamnar, en i Bolvik N59 23' O18 31,7'
och en i Grills N59 18,7' O18 27,4'

Varvsplats:   När du betalat in medlemsavgiften står du i kö till varvsplats om du har markerat att du önskar varvsplats. Att du blir medlem innebär dock inte att du garanteras en varvsplats.

Max vikt för upptagning på varvet i Torsby är 10 ton för båtar med djupgående mindre än ca 2,1 meter.


Min egen båt
Båtnamn: Båtens egennamn. T.ex." Amanda" Båtmodell:
Tillverkningsår:
 Båttyp:

Båttyp:
Längd i meter: Bredd i meter: Djupgående i meter:
Vikt i kg: Material: Reg.nr:
Försäkringbolag: Försäkringsnummer:

 

Övrigt

Referens i klubben:Annan referens:
(Ange gärna tel.nr.)

 

 När du söker medlemskap: skriv en liten berättelse om dig själv här nedan och
varför du söker medlemskap i just Värmdö Båtsällskap

Jag har tagit del av och accepterar VBS stadgar samt Hamn- Varvs- och Klubbholmsordning

Jag har studerat hemsidan www.vbs-varmdo.se och har fått den infomation jag behöver angående avgifter, styrelsemedlemmar, arbetsdagar m.m.

Jag garanterar att min båt ska vara försäkrad när den ligger på VBS anläggningar.
(paragraf 1.8 i Hamn-, Varvs och Klubbholmsordningen- "Medlem som nyttjar VBS anläggningar är skyldig att hålla båten försäkrad mot tredje man (ansvarsförsäkring).
Medlem är skyldig att visa upp giltigt försäkringsbrev vid anmodan.")

Jag garanterar att min båt är fri från TBT. För båt tillverkad 1995 eller tidigare ska båtägaren delge VBS XRF-mätning eller liknande. Båtplats tilldelas inte förrän mätresultat kan visas.

För att bli medlem skickar du in medlemsansökan och betalar också in anmälningsavgiften samt årsavgiften till
VBS bankgiro 5698-3695 . Skulle du mot förmodan inte bli antagen som medlem betalar vi tillbaka anmälningsavgiften och årsavgiften.