2019


 VBS AKTUELLT

 
LÄNKAR

 
MILJÖ


MILJÖ - information 2019-10-14

I april månad 2019 genomförde konsulter från Happy Boat AB XRF-undersökningar av samtliga båtar inom VBS byggda år 1995 eller tidigare som var upptagna vid uppställningsplatsen i Torsby. Syftet med mätningarna var att identifiera ifall det finns båtar inom klubben, och i så fall vilka, vars bottnar har kvarvarande rester av bottenfärg innehållande tennföreningar. Läs mer...


INSTRUKTIONSFILM till nya Bolvikgrinden 2018-09-05

Samma nyckel som passat till gamla grinden fungerar till den nya grinden.

OBS! En bil per öppning, grinden stängs efter varje bil.

Se filmen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medlemsportal

Medlemsportal


Information om VBS lås-nycklar


sjolotsen

www.sjolotsen.se


SS

VBS stödjer Skärgårdsstiftelsen


 

 

 

MILJÖPOLICY
Allmän miljöpolicy VBS.
Värmdö Båtsällskap skall vid alla tillfällen tänka på att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi ska följa de riktlinjer och lagar som gäller för vår verksamhet och hantering av de produkter som kan komma till användning.
  • Vi ska medverka till att rätt produkter används vid rätt tillfälle.
  • Vi ska kontinuerligt utvärdera vårt arbete genom egen kontroll och vidareutbildning.
  • Vi ska efter resurser informera och utbilda våra medlemmar i miljötänkande.

    Härigenom ska vår miljöpåverkan bli minimal inom våra verksamhetsområden.

MILJÖSTATION
Återvinningscentralen i Hemmesta vägskäl tar emot spillolja, färgburkar och annat miljöfarligt avfall.

Länk: AVC

SEPTIKTÖMNING I

BOLVIK HAMN

Läs mer...

 

footer