ANSÖKAN

Ansökan om nytt medlemsskap görs via följande länk – MEDLEMSPORTAL för nya medlemmar >>>
Där får du först skapa ett användarkonto (användarnamn och lösenord), därefter fyller du i uppgifter för medlemskapet samt om du önskar ställa dig i kö till sommar- och/eller vinterplats i någon/några av våra anläggningar .
Din medlemsansökan och eventuella köanmälningar gäller från det datum inbetalningen registrerats på vårt BG konto. Inbetalning av årsavgift och köavgift görs med 750 kr till BG 5698-3695 med sökandes namn som meddelande. Du är från detta datum interrimsmedlem.
Styrelsen kommer på kommande möte hantera interimsmedlemmar och besluta om antagande. Antagna medlemmar får ett välkomstbrev och klubbvimpel med posten. Skulle medlemsskap inte beviljas kommer detta meddelas och inträdes- och årsavgift återbetalas.
OBS! Plats kan inte garanteras i någon av våra anläggningar. Ej tilldelad plats ger inte skäl för återbetalning av inträdes- eller årsavgift.