Arbetsbeskrivning Redaktör VBS

Redaktören inom VBS ansvarar och övervakar för publicerat material att det följer regler och policy inom VBS samt ansvara för VBS hemsida gällande utseende och innehåll. Redaktören ska även vara proaktiv och samla in och publicera aktuella händelser och nyheter på VBS hemsida som kan vara till nytta för föreningen.

Nedan specificeras Redaktörens huvudområden:


1. VBS hemsida
a. Styrelseuppgifter

b. Anläggningar
c. Kalendarium
d. VBS årskrönika


1. VBS hemsida

a. Styrelseuppgifter

-Ansvara för att E-postadresser, foton, etc uppdateras korrekt.

b. Anläggningar
-Ansvara för att information gällande Miljö, Bolvik hamn, Grills hamn, Torsby varv och Norrgårdsön uppdateras och publiceras i samarbete med anläggningsansvariga och i enlighet med föreningens regler och stadgar.

c. Kalendarium
-Ansvara för att publicera och underhålla händelser och aktiviteter inom föreningen.

d. VBS årskrönika
-Ansvara för att sammanfatta säsongerna i en årskrönika som publiceras på hemsidan.


2. Övrigt

Medverka på styrelsemöten som redaktör.


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)

För närvarande ingen direkt koppling till process förutom det som ingår i styrelsens funktioner.