Välkommen till VÄRMDÖ BÅTSÄLLSKAP2024-01-26

Det är nu aktuellt att fundera på och eventuellt skicka in motioner till årsmötet 2024.

Mejladress: styrelsen@vbs-varmdo.se

Årsmötet hålls på Värmdö Bygdegård 2024-03-09 kl 10.00-12.00.Frågor gällande sommar- och vinterplatser besvaras av hamnkapten@vbs-varmdo.se och varvschef@vbs-varmdo.se  Avgifter och dylikt hittar du under ”Medlemskap” – ”Avgifter och priser”.


VBS:are! Gå in i PORTNET / Hamninfo och läs om SOPOR OCH AVFALL 2023-06-10Båtklubben är belägen i mellanskärgården. Sommarhamn i Bolvik och Grills. Vinterhamn i Bolvik. Vinteruppläggning på Torsby varv. Klubbholmen Norrgårdsön ligger i anslutning till Lådna, Låren och Finnhamn.

Värmdö båtsällskap VBS är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet, främja idrottslig verksamhet, verka för god sjösäkerhet, värna miljö och natur samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
Onlineutbildningar till Förarintyget & Kustskepparintyget www.navigationsskolan.se