Välkommen till VÄRMDÖ BÅTSÄLLSKAP


2023-09-15 UPPDATERADE TORRSÄTTNINGSLISTOR 2023.3 – Gå in på TORSBY VARV


Frågor gällande sommar- och vinterplatser besvaras av hamnkapten@vbs-varmdo.se och varvschef@vbs-varmdo.se  Avgifter och dylikt hittar du under ”Medlemskap” – ”Avgifter och prise


VBS:are! Gå in i PORTNET / Hamninfo och läs om SOPOR OCH AVFALL 2023-06-10Båtklubben är belägen i mellanskärgården. Sommarhamn i Bolvik och Grills. Vinterhamn i Bolvik. Vinteruppläggning på Torsby varv. Klubbholmen Norrgårdsön ligger i anslutning till Lådna, Låren och Finnhamn.

Värmdö båtsällskap VBS är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet, främja idrottslig verksamhet, verka för god sjösäkerhet, värna miljö och natur samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
Onlineutbildningar till Förarintyget & Kustskepparintyget www.navigationsskolan.se