Välkommen till VÄRMDÖ BÅTSÄLLSKAP

Båtklubben med stark MILJÖPROFIL


Frågor gällande sommar- och vinterplatser besvaras av hamnkapten@vbs-varmdo.se och varvschef@vbs-varmdo.se  Avgifter och dylikt hittar du under ”Medlemskap” – ”Avgifter och priser”.

_________________________________________________________________________________________

– TORRSÄTTNING 2022.V.5 Läs mer / SENASTE NYTT & TORSBY VARV !!!

Uppdaterade 2022-09-19


Båtklubben är belägen i mellanskärgården. Sommarhamn i Bolvik och Grills. Vinterhamn i Bolvik. Vinteruppläggning på Torsby varv. Klubbholmen Norrgårdsön ligger i anslutning till Lådna, Låren och Finnhamn.

Värmdö båtsällskap VBS är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet, främja idrottslig verksamhet, verka för god sjösäkerhet, värna miljö och natur samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.


__________________________________________________________________________________________________________________________

Onlineutbildningar till Förarintyget & Kustskepparintyget www.navigationsskolan.se