MEDLEMSPORTAL

På vår medlemsportal kan du:

 • Se dina kontaktuppgifter
 • Se din båts uppgifter
 • Se dina båtplatser – sommarplatser / Vinterplatser
 • Se din torr-/sjösättning ( fr.o.m hösten 2023
 • Boka vaktgång
 • Boka arbetsdagar
 • Beställa VBS nyckel
 • Beställa VBS vimpel
 • Se fakturor och betalstatus
 • Se hamninformation om klubben som låskoder och annan ej publik information
 • Säga upp din båtplats och/eller medlemsskap

Inloggning till medlemsportalen får du så snart du blivit medlem, du får då ett mail med en länk för att skapa ett inloggningskonto till portalen.

Vid problem eller frågor maila: martin.skoog@vbs-varmdo.se