MILJÖ

2021-10-23


VBS MILJÖPOLICY syftar till att minimera skadlig miljöpåverkan pga vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt och genom att följa gällande miljölagstiftning samt VBS miljöregler och avfallsplan.


MILJÖREGLER Sopor och icke farligt avfall skall läggas på anvisad plats. Efter sjösättning skall vaggor, bockar, pallningsvirke och täckningsmaterial placeras på anvisad plats, samt vara uppmärkt med medlemmens namn och telefonnummer. Varje båtägare ansvarar för sitt miljöfarliga avfall (olja, glykol, drivmedel oförbrukad färg och batterier) detta innebär att båtägaren inte får lämna något av dessa på varvet, det miljöfarliga avfallet ska lämnas till miljöstation omgående. Rekommenderad lagstadgad bottenfärg ska användas.  Vid avlägsnande av bottenfärg ska pressar läggas under båten för att samla upp färgrester och som därefter lämnas till miljöstation. Täckning runt båt ska ske så att spridning inte förekommer. Vid slipning av bottenfärg används med fördel slipmaskin med dammsugarpåse.


BOTTENFÄRGER Bottenfärger innehållande zinkoxid är inte längre godkända. I vissa vattenområden får färger innehållande koppar istället användas. För att ta ansvar för miljön och ändå förhindra beväxtning finns idag färger som ger en hård och blank yta. För konkreta tips följ länkarna nedan där du bl.a. kan hitta en lista över godkända bottenfärger för olika vattenområden, alternativ till klassisk båtbottenfärg samt rekommenderande metoder att ta bort bottenfärger.


AVFALLSPLAN Vid sjösättning / torrsättning ombesörjer VBS soptunnor för icke miljöfarliga sopor samt container vid städning av Torsby varvsområde. Det är upp till varje enskild båtägare att ombesörja hantering av miljöfarligt avfall. Närmaste miljöstation är Återvinningscentralen i Hemmesta vägskäl. AVC >>>

Länkar:  

transportstyrelsen.se › sjofart › regler-om-batbottenfarg>>>
E-post: miljoansvarig@vbs-varmdo.se >>>