MEDLEMSKAP

Medlemskap i Värmdö Båtsällskap

Medlemsskap är en förutsättning för att ansöka och stå i kö till sommar- och vinterplatser, även att inneha en båtplats.

Som medlem i VBS får du även rätt att besöka och lägga till vid vår KLUBBHOLME>>>, bara du har klubbens medlemsvimpel hissad!

Ett och samma medlemsskap ger tillgång till flera anläggningar att förvara båten på. Våra sommaranläggningar i GRILLS>>> och BOLVIK>>> och våra vinteranläggningar i TORSBY>>> och BOLVIK.

Som medlem har du även några skyldigheter för att den idiellt drivna föreningen ska fungera. Det handlar om att medverka på arbetsdagar, gå vaktpass eller engagera sig i styrelse- eller kommittearbete. Dessa skyldigheter gäller för respektive anläggning där du får båtförvaring, se vad som gäller under respektive anläggning.

För din båt har vi samlat alla krav och rättigheter gällande t.ex. förtöjning, pallning, försäkringskrav, miljökrav, andrahandsuthyrning, elanvändning etc. i VHK-FÖRORDNINGEN>>>, läs den innan du ansöker om att blir medlem!

Har du frågor om medlemsskap eller vimplar, kontakta sekreteraren. E-post: sekreterare@vbs-varmdo.se