AVGIFTER OCH PRISER Inklusive moms

Medlemskap

Medlemsavgift 350 kr/år

Medlemsavgift junior 50 kr/år 

Frågor gällande medlemsskap och VBS-vimplar.

Kontakta sekreterare@vbs-varmdo.se


Övriga avgifter

VBS-nyckel 300 kr

Förseningsavgift 60 kr

Elförbrukning Marknadspris

Kvarliggningsavgift 500 kr/vecka

Utebliven arbetsplikt 1000 kr

Utebliven vakttjänst 2000 kr

Köavgift (årsvis för medlem som saknar båtplats) 400 kr


Båtplats 

Bolvik*

Sommarplats: 2145 kr + 580 kr x båtens bredd = Platsavgift

Vinterplats i vattnet, isfritt: 2145 kr + 580 kr x båtens bredd = Platsavgift

Vinteruppställning på land: 275 kr + 125 kr/m2 enligt båtens L x B eller täckställningens/trailers L x B = Platsavgift

Rabatt utgår för de fåtal platser som har begränsningar med t.ex. djup, förtöjning etc.

Deposition* Medlem som erhåller fast plats vid Bolviks hamn ska erlägga deposition om 5.000 kr. Depositionen återbetalas endast när medlem säger upp sin plats i Bolvik eller vid utträde ur klubben.

Grills

Sommarplats: 1275 kr + 580 kr x båtens bredd = Platsavgift. 

Torsby varv

Uppställning på land vinter/sommar: 275 kr + 150 kr/m2 enligt båtens L x B eller täckställningens/trailers L x B = Platsavgift

Flyttningsavgift varvet 250 kr

Lyft till trailer 500kr