Grills hamn

Grills hamn N 59* 18,73 O 18* 27,35´. Grills ligger vid Grisslinge / Ålstäket och är en hamn för mindre båtar, den har ett mycket skyddat läge med mycket bra kommunikationer. Det finns tre vägar ut till skärgården: Genom Strömma kanal och vidare ut under Djuröbron. Via Skenoraström och ut på Nämndöfjärden. Via Kolström och ut på Baggensfjärden.

BÅTPLATS >>>

HAMNKOMMITTÉ >>>

KÖPRINCIP >>>

ARBETSDAGAR >>>

E-post till:

hamnkapten@vbs-varmdo.se 

nyckelansvarig@vbs-varmdo.se