BOLVIK-BÅTPLATS (Grills båtplats)

Av utrymmesskäl kan vi i Bolvik inte ta emot båtar längre än 12 m och/eller bredare än 4 m samt maximalt 7,5 ton och i Grills max längd 8m, bredd 2,5m och max 3,5 ton. Observera att VBS inte har någon skyldighet att garantera plats till medlem vars båt är större än befintlig plats. Det är därför av största vikt att du kontaktar respektive hamnkapten före inköp av ny båt, för att stämma av om möjlighet finns att ändra/byta plats.

Den 31 januari är sista dag att säga upp sin sommarplats. Efter detta datum kommer platsinnehavare att faktureras.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning sker via hamnkapten. Andrahandsuthyrning får ske högst 2 säsonger i rad. Därefter upphör rätten till platsen. Senast 31/1 ska hamnkapten meddelas om man inte längre vill hyra ut.

Köplats

Köplats erhålles samma datum som avgifterna för medlemskap inkommit. Om man redan är medlem gäller det datum som förfrågan inkommer. KÖPRINCIPER>>>

Förtöjning

Förtöjning ska vara förberedd för storm och vara fjädrande. Bojplatserna i Bolvik är av naturliga orsaker hårdare utsatta för väder och vind. Det fåtal gånger skador har skett har vi sett tydliga mönster: Båten har varit för hårt förtöjd, avfjädring har inte funnits eller har varit dålig, båten har varit förtöjd för nära bryggan, båten har haft för klen förtöjning. Ser man till ovanstående klarar man de flesta väder. Hamnkapten kan vid behov uppmana medlem att förbättra förtöjning. Större båtar vid bojplats i Bolvik bör förtöja med aktern mot bryggan för att minska vågornas och vindens kraft på båt och brygga.