Regler om TBT i båtbottenfärg

2021-10-23


Värmdö Båtsällskap är en TBT-fri båtklubb sedan 2020-12-31. För att få tillgång till VBS anläggningar behöver båtar tillverkade 1995 eller tidigare kunna visa upp en mätning (exempelvis en XRF-mätning) som garanterar att båten är TBT-fri. Detta gäller även om du redan är medlem och har tilldelad plats vid någon av VBS anläggningar, men byter båt. Just nu är träbåtar undantagna krav på TBT-mätning och sanering.


Bakgrund
Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar, som var vanligt förekommande i båtbottenfärger före 1989. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på.


Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.


(Källa: Transportstyrelsen)


Värmdö Båtsällskap en TBT-fri båtklubb
Värmdö Båtsällskap är en TBT-fri båtklubb sedan 2020-12-31. I april 2019 genomförde konsulter från Happy Boat AB en så kallad XRF-undersökning av samtliga båtar inom VBS, byggda år 1995 eller tidigare, som var upptagna vid uppställningsplatsen i Torsby.


XRF-mätning (XRF = X-ray fluorescence, röntgenfluorescens) utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är dyra och kräver utbildning för att få användas. VBS har i dagsläget två medlemmar som är utbildade XRF Mätförrättare och som kan ombesörja XRF-mätning. Se ”Frågor och svar om TBT” för mer information.


Resultaten från mätningarna i april 2019 visade att 13 av de 68 båtarna hade tennhalter med en koncentration över 100 µg /cm2 på sina bottnar. Detta är det värde som VBS tillämpar tillsvidare som ett riktvärde för att kräva sanering. Det finns idag inget riktvärde från nationella myndigheter eller Värmdö kommun avseende vad som betraktas som TBT-fritt. Inom Nacka kommun tillämpas riktvärdet 100 µg /cm2. Samtliga 13 båtar har nu sanerats och ägarna har uppvisat nya godkända XRF-mätningar.


VBS har satt som krav att ägare till båt tillverkad 1995 eller tidigare ska kunna visa upp en mätning med en koncentration av tenn under 100 µg /cm2 för att kunna betrakta båten som TBT-fri och därmed få tillgång till VBS anläggningar (Torsby, Bolvik och Grills). Detta gäller även om du redan är medlem och har tilldelad plats vid någon av VBS anläggningar, men byter båt. Just nu är träbåtar undantagna krav på TBT-mätning och sanering.