Torsby varv

TORSBY VARV N 59* 20,17´O 18* 28,86´Uppställningsplats för vinterförvaring av c:a 100 båtar. Vi kan ta uppbåtar med max djup 2,1m ( vid normal-vattenstånd) och maxvikt 10000kg. Torrsättning / sjösättning sker med Sublift. Mastkran på c:a 12m med handvevad vinsch. För mer info läs guider och regler för Torsby varv.

Med anledning av Covid 19 skjuter vi det mesta av arbete till två dagar i höst. För er som är i högriskgrupp eller känner att ni vill jobba ensamma, kontakta mig samt fyll i egenarbete som arbetspass. Jag har arbeten som går att utföra själv. Boka ditt arbetspass via medlemsportalen, det är begränsat med platser i maj. // Nils-Ivar Ek

SJÖSÄTTNINGSLISTOR 2021.2>>>

GUIDER OCH REGLER >>>

GUIDE SUBLIFT >>>

ARBETSFÖRESKRIFTER SUBLIFT >>>

MEDLEMSPORTAL INFORMATION >>>


E-post till:

varvschef@vbs-varmdo.se

nyckelansvarig@vbs-varmdo.se