Torsby varv

TORSBY VARV N 59* 20,17´O 18* 28,86´Uppställningsplats för vinterförvaring av c:a 100 båtar. Vi kan ta uppbåtar med max djup 2,1m ( vid normal-vattenstånd) och maxvikt 10000kg. Torrsättning / sjösättning sker med Sublift. Mastkran på c:a 12m med handvevad vinsch. För mer info läs guider och regler för Torsby varv.

SJÖSÄTTNINGSLISTOR 2024-05-11 & 12 >>>

GUIDER OCH REGLER >>>

GUIDE SUBLIFT >>>

ARBETSFÖRESKRIFTER SUBLIFT >>>

RAPPORT VARVET ÅRSMÖTE 2023 >>>

E-post till:

varvschef@vbs-varmdo.se

nyckelansvarig@vbs-varmdo.se