Torsby varv

TORSBY VARV N 59* 20,17´O 18* 28,86´Uppställningsplats för vinterförvaring av c:a 100 båtar. Vi kan ta uppbåtar med max djup 2,1m ( vid normal-vattenstånd) och maxvikt 10000kg. Torrsättning / sjösättning sker med Sublift. Mastkran på c:a 12m med handvevad vinsch. För mer info läs guider och regler för Torsby varv.

2021-09-11. Till er som inte har gjort arbetsinsats detta år ännu boka Lördag 18 sept. (bokning av arbetspass görs via medlemsportalen i BAS-K) vid problem med bokning kom till varvet 09:00.

För er som är nya inför vintern är det en lämplig introduktion att redan nu bekanta er med varvet och oss som sköter det.

Med Vänlig Hälsning

Varvschef

Nils-Ivar Ek

TORRSÄTTNINGSLISTOR 2021.09.27 >>>

GUIDER OCH REGLER >>>

GUIDE SUBLIFT >>>

ARBETSFÖRESKRIFTER SUBLIFT >>>

MEDLEMSPORTAL INFORMATION >>>


E-post till:

varvschef@vbs-varmdo.se

nyckelansvarig@vbs-varmdo.se