ARBETSFÖRESKRIFTER SUBLIFT

VBS Torsby varv

Arbetsföreskrifter för sjösättning/upptagning med Sublift: Varvschef jämte medlemmar i varvskommittén ansvarar för arbetsfördelning. Vid lyft och transport av båt skall det alltid finnas följande dedikerad personal.

• Personal till supportbryggan. 1-2 st för att hålla båt och justera brygga.

• Pallningsflyttare.

• Bandskötare, justering och låsning/lossning.

• Turordnings- och platsplanerare.

• Förare till Sublift

Båtägaren:

1. Ansvarar att märke finns för bakre lyftstropp anpassat för Sublift.

2. Ansvarar för klartecken att båten står säkert med pallning.

3. Ansvarar att rätt viktuppgift för båten lämnats.

4. Flytta båt till och från brygga vid ramp.

Subliftföraren:

1. Ansvarar att armar är rätt anpassade till båt som skall lyftas.

2. Kontrollerar att fastsättning av lyftstropp är korrekt vid lyft.

3. Ansvarar för att lyft/sänkning genomförs på ett sådant sätt att båt inte skadas.

4. Ansvarar för att köra Subliften med/utan båt på ett ansvarsfullt sätt så att varken båt eller omkringvarande föremål skadas.

5. Föraren och hans medhjälpare skall se till att personer inte onödigt visvistas i Subliftens omedelbara närhet.

6. Föraren ansvar för att inte lyfta båt med en vikt överstigande 10 000 kg.

Av plats- och säkerhetsskäl är all biltrafik och parkering förbjuden på varvsplan så länge arbete pågår. Respektera avspärrning.

Varvskommittén / Varvschef Nils-Ivar Ek 070-5592606 varvschef@vbs-varmdo.se