Frågor & svar om TBT

2021-10-23


Nya medlemmar


Fråga: Jag är intresserad av att bli medlem i VBS och har en båt med plastskrov som är byggd före 1995, kan jag bli medlem och få plats vid någon av VBS anläggningar?

Svar: Du är varmt välkommen att ansöka om och bli medlem i VBS. Du kommer dock inte att kunna tilldelas någon plats vid Bolvik eller Grills förrän du kan visa ett intyg på att du har en koncentration av tenn under 100 µg /cm2. Du kan tilldelas en vinterplats vid Torsby men måste först signera ett avtal där du garanterar att XTF-mätning ska ske senast 6 månader efter tillträde av plats samt att eventuell sanering skall utföras och vara klar kommande sjösättning. Se detaljer och avtal här >>>


Befintliga medlemmar


Fråga: Jag är medlem och har båtplats vid VBS anläggning sedan många år. Nu har jag bytt båt till en båt med plastskrov som är byggd före 1995 och kan inte visa upp en mätning med en koncentration av tenn under 100 µg /cm2. Vad gäller?

Svar: Tyvärr kommer du att förlora rätten till din plats om du inte kan visa upp en godkänd mätning (exempelvis en XRF-mätning) för varvs- och/eller hamnkapten. Du kan ingå ett avtal med VBS där du garanterar mätning och eventuell sanering enligt en viss tidplan, Se detaljer och avtal här >>>  Kontakta Varvschef Torsby eller Hamnkapten Bolvik/Grills (beroende av vilken anläggning som du nyttjar och som är närmast aktuell för säsongen) för information och tidplan.


Fråga: Vilka stadgar är det som reglerar att jag kan förlora min befintliga plats för att jag har bytt båt och inte kan uppvisa godkänd mätning?

Svar: VBS är en TBT-fri båtklubb sedan 2020-12-31. Enligt VBS stadga §2.8 berättigar medlemskap i sig inte plats vid VBS varvs- eller hamnanläggningar. Enligt VBS stadga §14.1 regleras förhållandena vid VBS anläggningar i VBS Varvs-, Hamn och Klubbholmsordning. Enligt §3.8 i VBS Varvs-, Hamn och Klubbholmsordning så tilldelas endast båtar som är fria från bottenfärg med TBT plats inom klubbens anläggningar.


XRF-mätning (alla)


Fråga: Hur gör jag för att genomföra en ny XRF-mätning?

Svar: Du kan antingen använda VBS egna utbildade XRF Mätförrättare eller vända dig till ett externt företag såsom Happy Boat AB.


Fråga: Vilka mätmetoder rekommenderar VBS?

Svar: XRF-mätning (genom att ett instrument skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet) är den metod som vi just nu rekommenderar.


Fråga: Vad ska jag tänka på gällande sanering och ommätning efter sanering?

Svar: Om du väljer att på egen hand sanera din båtbotten så krävs ny mätning för att du ska kunna uppvisa godkänt intyg. Om du anlitar ett företag för sanering så måste företaget dokumentera och beskriva vad de har gjort.


Fråga: Jag vill gärna använda VBS egna utbildade XRF Mätförättare, hur gör jag och vad kostar det?

Svar: VBS har i dagsläget två medlemmar som är utbildade XRF Mätförrättare och som kan ombesörja XRF-mätning. Preliminär plan är att utefter behov genomföra samlade mätningar en gång på hösten för båtar på vinterförvaring på land, och på våren före tillträde av plats i Bolvik. Kostnad betalas av båtägaren 250 kr + moms per båt och per mätning. Kostnader som kan tillkomma är eventuell övrig kostnad för transport eller extra lyft av båt i Torsby m.m.


Kontakta Varvschef Torsby eller Hamnkapten Bolvik/Grills (beroende av vilken anläggning som du nyttjar och som är närmast aktuell för säsongen) för mer information.


Fråga: Finns det något undantag från regeln att båtar byggda före 1995 ska kunna uppvisa en godkänd mätning för att få plats vid någon av VBS anläggningar?

Svar: Ja, träbåtar är just nu undantagna krav på TBT-mätning och sanering.