ÅRSÖVERSIKT 2023

Uppdaterad 2023-01-30
MARS11VBS årsmöte i BygdegårdenKl 10.00 – 12.00
APRIL
16Sjösättning – Stora båtar – Torsby varvStart kl 07.45
22 – 23Sjösättning – Tidig – Torsby varvStart kl 07.45
23Sjösättning- Bolvik Eftermiddag
29- 30Sjösättning – Mellan – Torsby varv Start kl 07.45
MAJ6 – 7Sjösättning – Sen – Torsby varvStart kl 07.45
Bolvik: Arbetspass & öppning av hamnenStart kl 09:00
Arbetskväll Torsby varv. Allmänn städningKl 18.00-20.30
Arbetskväll Torsby varv. Kl 18.00-20.30
JUNI23-24Midsommarfirande – Norrgårdsön
AUGKRÄFTKÖR på klubbholmen.
SEPTArbetsdag Torsby varv – Förbereda för upptagningKl 09.00-14.00
Torrsättning – Tidig – Torsby varvStart kl 07.45
OKTTorrsättning – Mellan – Torsby varvStart kl 07.45
Torrsättning – Sen – Torsby varvStart kl 07.45
Torrsättning – Stora båtar – Torsby varvStart kl 07.45
Torrsättning Bolvik hamnKl 08:00
NOVStängning av Torsby varv för vintern