GUIDER OCH REGLER

ARBETSDAGAR Torsby varv

Se KALENDARIUM för aktuella dagar och tider.

Vid sjösättning väljer medlem själv tillfälle att göra sin arbetsdag, höst eller vår, en av dessa är

obligatorisk. Vid uteblivet deltagande debiteras 1000 kr om inte skriftligt meddelande med giltigt skäl

och godkännande av varvschef kan uppvisas.


MILJÖREGLER
Torsby varv

VBS miljöpolicy syftar till att minimera skadlig miljöpåverkan, p.g.a vår verksamhet,

genom att agera på ett miljöriktigt sätt och genom att följa gällande miljölagstiftning samt VBS

miljöregler och avfallsplan.

• Sopor och icke farligt avfall ska läggas på anvisad plats. Efter sjösättning ska vaggor, bockar,

pallningsvirke och täckningsmaterial placeras på anvisad plats, samt vara uppmärkt med medlems

namn och mobilnummer.

• Varje båtägare ansvarar för sitt miljöfarliga avfall (olja, glykol, drivmedel, oförbrukad färg och

batterier). Detta innebär att båtägare inte får lämna något av dessa på varvet. Det miljöfarliga avfallet

ska lämnas till miljöstation omgående, se MILJÖSIDAN för länk.

• Vid avlägsnande av bottenfärg ska pressar läggas ut under båten för att samla upp färgrester som

därefter lämnas till miljöstation. Täckning runt båt ska ske så att spridning inte förekommer. Vid

slipning av bottenfärg används med fördel slipmaskin med dammsugarpåse.

Se  MILJÖSIDAN för länkar till Godkända bottenfärger och båtbotten-tvätt. Normal elanvändning

ingår i varvsavgiften. Övergripande gäller att all el- förbrukning ska vara

avstängd när båten lämnas.


EL-REGLER
Torsby varv

Vid batteriladdning ska anslutningskabeln i stickproppsänden vara försedd med en bricka med

texten ”BATTERILADDNING”. Brickorna hittar du i varvshuset. OBS! Batteriladdning över natten ska

anmälas till varvschef via mail.

Om du behöver el för större arbeten, utöver normalt rustningsarbete, ska du före

anslutning till el-uttag kontakta varvschef för överenskommelse. Kablarna som sedan används för

anslutning ska märkas med en speciell bricka med texten  ”Extra el” som utdelas av varvschef. Den

extra el-förbrukningen får du betala för beräknat på kilowattförbrukningen gånger 1 kr/kilowatt.

Efter avslutat arbete kontaktas varvschef för en avstämning av att rätt avgift betalas till VBS.

Kontroll av el-förbrukning på varvet sker kontinuerligt och borrkoppling av kablar

kommer att ske om tillstånd inte finns enligt våra föreskrifter.

varvschef@vbs-varmdo.se