GUIDE SUBLIFT

Guide VBS båthantering med Sublift 

En enkel guide för upptagning/torrsättning med Sublift. 

Hantering av båt med Sublift är en säker hantering av båt och för personer runt omkring. Den är heller inte så resurskrävande utan kan göras med ett fåtal personer vid god väderlek. Det behövs ca 4-5 personer för att effektivt hantera torrsättning/sjösättning.

Torrsättning med mast är inte möjlig.

Se till att du är i god tid på upptagningsdagen, 07:45 är det upprop, för segelbåtar ska masten vara bortagen och instoppad i mastskjul, inga master på varvsplan på upptagningsdagarna. Se till att tömma toatank och tappa ut vatten för att minska vikten på båten. 

För snabb och lätt hantering vid nedsättning av båt på land – införskaffa stöttor och pallbockar typ Tyresö eller Sea Quip, rådfråga varvskommittén om du är osäker. Ha alltid underlägg för pallbockarnas ben och stabil kölpallning. Använd spännband eller kedja med vantskruv mellan bockar, det är viktigt att det går att efterjustera. Spännanordning ska alltid finnas längdled och tvärs båten på alla bockar/stöttor. 

Under upptagning är det inte tillåtet med biltrafik på området eller avspärrad del av området. Om du är osäker var du kan parkera fråga ansvarig personal som jobbar för dagen. 

Dagen börjar med upprop 07:45 och avprickning av deltagare, extra deltagare och medhjälpare ska lämna sitt namn som förs upp på en lista. Detta för att försäkringen ska gälla. Listan kastas två veckor efter aktuell dag. 

Arbetsuppgifter fördelas mellan varvskommittén och deltagare av ansvarig arbetsledare för dagen. Följande personer behövs: 

  • Förare Sublift 
  • Bandsträckare/låsare
  • Båthållare supportbrygga 
  • Logistikhanterare (turordning, upp och i sjön) 
  • Ledare för flytt av pallning 
  • Tvättare 2 st. 

Övriga personer ska vara behjälpliga då någon av ovan behöver arbetsinsats. Arbetsplikt gäller tills alla båtar är uppe/i sjön och arbetsredskap är inplockade. Varje båtägare ansvarar för att båten pallas säkert/ förtöjs vid brygga för storm. 

Vid hård pålandsvind är det nödvändigt med 2 personer ombord på båten, någon i gänget kan följa med och hjälpa till. 


Torrsättning: Båt hämtas och läggs utmed flytbrygga i väntan på att Sublift backas ut till rätt djup. Band och armar justeras efter båtkort. När Sublift är på rätt plats släpps band ned så båt kan glida fram. Båt justeras i längdled efter befintligt lyftmärke. Band justeras – båt lyfts – båt körs upp ur vattnet till spolplattan för tvättning. Båt körs till uppläggningsplats och backas in. Pallning kommer på plats. 


Sjösättning: Båt hämtas upp vid uppläggningsplatsen genom att Subliften backar in under båten. Eventuellt måste främre par av pallning bort så det blir fri väg för Subliften. Band och armar justeras efter båtkort. Båten lyfts och körs ned till ramp där båten backas i vattnet. Båtägaren flyttar och förtöjer säkert (för storm) vid bryggan. 

Tvättning av båt får endast ske på spolplattan för de delar som är målade med bottenfärg, övrigt på båten får tvättas på uppställningsplats. Klubben tillhandahåller högtryckstvätt vid upptagning. Dessa kan även lånas övriga dagar, kontakta någon i varvskommitten. högtryckstvättar ska stå i grå containern. Två tvättare ska finnas tillgängliga för snabb och effektiv tvättning vid upptagning. 

Tänk på att varvet är klassat som byggarbetsplats, det är absolut olämpligt att ha med små barn vid upptagning och sjösättning. Om barn är med övriga dagar, håll god uppsikt, det finns mycket som är farligt. Det är alltid målsman som är ansvarig för barnen.