KÖPRINCIP

Köprincip för sommarplats i VBS hamnar

Köprincipen grundar sig i första hand på det datum ny medlem betalar in inträdes- och medlemsavgift och inte på det datum man skickar in ansökan. När styrelsen godkänt medlemskap registreras medlem i kön. Befintlig medlem får ködatum det datum ansökan görs.

 

Köande medlem som tackar nej till plats 2 år i rad tas bort ur kön och får ansöka om hamnplats på nytt.

 

Då vi har djup, bredd och viktbegränsningar på våra platser frångås ködatum i de fall där tex båtplatsen är för liten eller för stor för köande som står före i kön.

 

Med dagens kösituation erbjuds kön uteslutande andrahandsplatser. När man hyr i andra hand står man automatiskt i kö för förstahandsplats. Medlem som hyr plats i andra hand står alltid före den som ännu inte erbjudits plats när det gäller kön till förstahandsplats. I Bolviks hamn står alla som ligger på bojplats automatiskt i kö för y-bomsplats. Samma principer som ovan gäller.

 

Kötiden beror främst på omsättning på platser och då vi har få platser som hanterar stora båtar så kan det generellt sägas att ju smalare och lättare båt desto kortare kötid. Räkna med 1-2 år för liten båt och 2-7 år för större båt.

 

Begränsningarna i Bolvik är max 12m längd och/eller 4m bredd och/eller 7,5 ton. I Grills max 8 m längd och/eller 2,5m bredd och/eller 3,5 ton.