ARBETSDAGAR

Arbetsdagar

Arbetsdagarna skiftar i omfattning från år till. Minst en arbetsdag per medlem och år är obligatorisk. Vid större anläggningsarbeten kan det bli flera vilket hamnkapten meddelar i god tid.

Vid utebliven närvaro på arbetsdag faktureras medlem 1000:-

” Vissa arbetsdagar läggs ut i KALENDARIUM i menyraden.

Hamnkapten skickar även ut ej planerade arbetsdagar via e-post med 1-4 veckors framförhållning”