ARBETSDAGAR

Arbetsdagar

 

Arbetsdagarna skiftar i omfattning från år till år. Obligatoriskt för medlem är att medverka på minst en arbetsdag per nyttjad anläggning. Vid större anläggningsarbeten kan det bli flera vilket hamnkapten meddelar i god tid.

 

Vid utebliven närvaro på arbetsdag faktureras medlem 1000:-

 

” Vissa arbetsdagar läggs ut i KALENDARIUM i menyraden.

Hamnkapten skickar även ut ej planerade arbetsdagar via e-post med 1-4 veckors framförhållning”