Bolvik hamn

Arbetsdag i Bolvik lördag den 7 oktober kl 09.00 – 12.00.

Kontroll av bojkättingar och höststängning.

Per Hallsten

Hamnkapten