Arbetsdag Torsby varv 16 september

Iordningställande av Torsby varv inför torrsättningar. Kl 09.00-13.00