Arbetsbeskrivning medlem i Varvskommittén

Medlemens uppgifter är att hålla god ordning och service till medlemmarna som ligger på varvet. Hjälpa varvschefen att så att Varvs – Hamn och klubbholmsordning efterföljs.

Medverka som arbetsledare för vissa uppgifter under arbetsdagar, driva eller vara med och genomföra förändringar/projekt.


Nedan specificeras några av Varvskommitténs huvudområden:

1. Varvskommittén
2. Funktioner inom kommittén

3. Underhåll


1. Varvskommittén

I samråd med varvschefen ansvara för att underhåll, miljö och säkerhet på anläggningen.

I samråd med varvschefen ansvara för att det finns aktuella instruktioner/regler för anläggningen anslagna, samt informera nya medlemmar som ligger för första gången på anläggningen om vilka regler som gäller och var dessa finns, dessutom ansvara för att kontrollera att regler och instruktioner följs.


2. Torrsättning/sjösättning

Medverka som arbetsledare för vissa uppgifter under upptagning och sjösättningsdagar. Normalt 2ggr på våren och 2ggr på hösten för varje medlem i varvskommittén.

Medverka i förberedelser inför upptagning och sjösättning, t.ex. kontrollera att trucken är i ordning (kontrollera att diesel finns i trucken, kontrollera lufttryck i alla däck samt kontroll av oljenivåer).


3. Underhåll

Medverka på arbetesdagar och städdagar höst och vår (kvällstid).
Vara tillgänglig 2-3 halvdagar/år för reparations och underhålls -arbete på varvet.

I samråd med Varvschefen kontinuerligt ta fram förslag på förbättringar i på allt rörande: arbetet på varvet, säkerheten, miljön och servicenivån.

Hjälpa till med att sötvattenpump fungerar hela sommaren och att ta in den på hösten samt att tömma den på vatten inför vintern för att förhindra frostskador.


Exempel på arbetsuppgifter:

  • Leda gruppen som lyfter fram och tar undan vaggor.
  • Dirigerar båtar på kö för upptagning.
  • Dirigera/hjälpa truckföraren.
  • Vid behov agera ersättare till Varvschefen
  • Leda reparationsarbete
  • Täcka trucken inför vintern, (ink lyftarmar)


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)
För närvarande ingen koppling till process för denna funktion.