Arbetsbeskrivning Miljöansvarig

Miljöansvarig ansvarar för att bereda och hantera miljöfrågor som rör föreningens verksamhet. Miljöansvarig ska dessutom verka för att VBS miljöpåverkan bli minimal inom klubbens verksamhetsområden.


Nedan specificeras några av miljöansvariges huvudområden:

  1. Huvudansvarig för klubbens miljöarbete och miljöpolicy
  2. Tillsammans med varvschef och hamnkapten genomföra egenkontroller ochplatsbesiktningar med kommunen
  3. Aktivt informera och utbilda våra medlemmar i miljötänkande

1. Miljöarbete och miljöpolicy

Säkerställa och vid behov uppdatera klubbens miljöpolicy så att den är aktuell enligt gällande regler och föreskrifter. Vara huvudkontakt för Värmdö kommun samt SBU kring miljöfrågor. Koordinera miljörelaterad information och arbetsuppgifter inom klubbens olika verksamhetsområden.


2. Egenkontroller och inspektioner

Tillsammans med Varvschef Torsby, Hamnkapten Bolvik, Hamnkapten Grills och Klubbholmsvärd genomföra egenkontroller samt delta vid inspektioner från kommunen.


3. Informera medlemmar

Aktivt informera och utbilda våra medlemmar i miljötänkande samt aktuella policy och regler kring exempelvis bottenfärger.