Arbetsbeskrivning vice Ordförande


Vice ordförandens uppgift är att bistå ordförande med att leda, förvalta och utveckla
föreningens verksamhet inom alla områden som föreningen är delaktig i samt se till
att utveckling och förvaltning följer uppsatta regler och krav inom föreningen.
Dessutom verka för att skapa god ordning, struktur och stämning inom föreningen.


Nedan specificeras några av vice ordförandens huvudområden:

  1. Ordförande
  2. Stöd till ordförande
  3. Kvalitet
  4. Processer

1. Ordförande

Överta rollen som ordförande vid de tillfällen då ordinarie ordförande inte är
tillgänglig.

2. Stöd till ordförande

Att vid behov vara ordföranden behjälplig inom olika områden.

3. Kvalitet

Kvalitetsansvarig gällande planering, förändringar, regler/förordningar samt
information mm.
Denna funktion skall verka för att olika beslut, planer och information mm följer
föreningens stadgar och riktlinjer samt övriga lagar och förordningar.

4. Processer

Övergripande ansvar för hantering av föreningens olika processer.

5. Försäkringar

Ansvar för den övergripande bilden av föreningens försäkringar och se till att
föreningen har ett tillräckligt försäkringsskydd till en rimlig kostnad. Utöver detta
sammanställa och ha kontroll på försäkringar som finns via medlemskap, ex. via
SBU.


Koppling mellan roll och processer inom VBS (ProcessBeskrivningar)

För närvarande ingen direkt koppling till process förutom det som ingår i styrelsens
funktioner.