Corona virus info

Som arrangör av arbetsdag och sjösättning är VBS ansvarig för säkerheten. Vi är

skyldiga att göra en riskbedömning och informerar därför om förhållningsregler

som gäller på dessa aktiviteter.

Om du har Corona symptom, även lindriga, är du skyldig att i förväg informera

arbetsledare om detta. Det innebär förmodligen att du inte ska delta i aktiviteten,

även om den är utomhus.


Inför SJÖSÄTTNING är det extra viktigt med tidig information till varvschef Nils-Ivar Ek.


REGLER

• Håll 2 m avstånd till arbetskamrat.

• Använd arbetshandskar. Speciellt när du använder klubbens verktyg och

redskap.

• Toalettbesök kräver mycket god hygien.

1. Sprita allt du använder om möjligt.

2. Spolhandtaget – använd papper. Vattenkranar – använd papper.

Dörrhandtag – använd papper.


Styrelsen VBS