MILJÖREGLER

Miljöregler för temporär vinterupplägning i Bolviks hamn, underordnad Torsby varv.

Medlem skall tillse att tilldelad plats hålls ordnad och städad.
Sopor och ickefarligt avfall skall läggas på anvisad plats. Efter sjösättning skall vaggor, bockar, pallningsvirke och täckningsmaterial placeras på anvisad plats, samt vara uppmärkt med medlemmens namn och telefonnummer.


A. Varje båtägare ansvarar för sitt miljöfarliga avfall (olja,
glykol, drivmedel oförbrukad färg och batterier) detta innebär att båtägaren inte får lämna något av dessa på varvet, det miljöfarliga avfallet ska lämnas till miljöstation omgående.

B. Vad gäller bottenfärger så gäller samma som för alla på ostkusten, att rekommenderad lagstadgad färg ska användas, här finns dock ett undantag ingen båtägare behöver slänga tidigare inköpt färg (oavsett typ) utan får använda upp den.

C. Vid avlägsnande av större mängd bottenfärg så ska det samlas upp i möjligaste mån och lämnas till miljöstation. Täckning runt båt ska ske så att spridning inte förekommer.