VAKTINFORMATION

Information om vaktgång i Bolvik

 

Vaktpass registreras via portnet.se >>>

Vaktpass kan bokas alla veckans dagar. Två vakter per pass.
Om du får problem att registrera vaktgång kontakta vaktchefen eller hamnkapten. Telefonnummer nedan.

 

Varje båtplatsinnehavare ska gå minst 1 vaktpass per säsong, oavsett om du hyr plats i första eller andra hand. Varje vaktpass ska om möjligt ha 2 vakter. Utebliven vaktgång under säsongen medför en avgift om 2000 kr för båtplatsinnehavare.

 

Båtplatsinnehavare kan överlåta vaktpasset eller betala någon annan för att ta vaktpasset under förutsättning att denna person är minst 18 år. Båtplatsinnehavaren bokar då vaktpasset i sitt namn och skriver vaktens namn i kommentarsfältet.

 

Om man snarast innan vaktpasset skulle bli sjuk eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt vaktpass, ska vaktchefen informeras och nytt vakttillfälle bokas. Ett vaktpass innebär inte endast att spana efter tjuvar utan även att övervaka att allt är ok med förtöjda båtar, att utrusning i hamnen fungerar etc. En uppskattad aktivitet är t.ex att snygga till båtarnas förtöjningslinor på bryggan.

 

Vaktrapportering

 

Efter fullgjord vaktgång beslutar vaktteamet om vem som ska skriva rapport vilket sker med mail till vakt@vbs-varmdo.se.
Skriv vilka som var närvarande och rapportera i kommentarsfältet eventuella iakttagelser och åtgärder eller bara ”Allt lugnt, inget att rapportera.”

 

Uppskattat är att rapportera trasig utrustning på anläggningen och tex om färskvattennivån är låg. Även händelser hos våra grannar, då vi vidareförmedlar denna information till respektive kontakt där. Meddela hamnkapten och vice hamnkapten snarast vid incidenter och annat som är av vikt för driften av hamnen.

 

Vid problem i hamnen som inte kan vänta till kommande dag, kontakta Hamnkapten eller Vice hamnkapten.
Ingrip inte vid incidenter som medför fara utan kontakta polis.

 

Polisen, vid alla pågående händelser: 112

 

Polisen, vid misstankar eller rapport om genomförd händelse: 114 14

 

Vaktchef/Vice hamnkapten: Ola Lindblad 076-2210641

Hamnkapten: Per Hallsten 070-431 82 36