Värmdö Båtsällskaps EXTRA Årsmöte lördagen den 12 mars 2022


Följer direkt efter ordinare mötet.

Mötet kommer att ske digitalt via Teams. För information och instruktioner om hur du deltar på digitalt möte – klicka på den röda ikonen här till höger

Klicka på nedanstående länk för att delta på mötet:

——————————————————————–

–> Klicka här för att delta på årsmötet <–

———————————————————————


Kort information:

 • Denna sida kan komma att uppdateras under veckan som leder fram till årsmötet.
 • Varje punkt som har en , finns det tillhörande material som kan läsas före årsmötet. Klicka på ikonen för att läsa materialet (som öppnas i ny flik/fönster)
 • Varje punkt som har en , kommer röstning att ske via handuppräckning i mötet.
 • Presentationen som visas på Årsmötet kommer publiceras på VBS hemsida efter mötet.
 • Årsmötet kommer att spelas in för att underlätta protokollskrivande.

Dagordning

 1. Mötet öppnas och röstlängd (närvarolista) upprättas
 2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Motioner och propositioner:
  1. — Propositioner avseende stadgeändring.
   • — Tillsättning av en kommitté för klubbholmen.
   • — Proposition gällande avgifter som fakturerats medlem.
 7. Mötet avslutas