VINTERHAMN


Bolviks hamn erbjuder vinterplatser i vattnet, vilka hålls isfria. Detta passar både den som vill använda båten riktigt sent på hösten och riktigt tidigt på våren, men även den som vill slippa av- och påmastning och rustningsarbete på kalla vårdagar.


Båtar accepteras upp till 12×4 m samt maxvikt på 7,5 ton. Samtliga båtar samgrupperas, dvs även om du redan har en sommarplats så kommer du få en annan plats vintertid. Samtliga vinterplatser är med Y-bom.


Plats i vinterhamnen ansöks om via kö för båtplats i medlemsportalen >>>


Förtöjning skall som vanligt ske för storm med avdämpning och fendrar. För underhållsarbete med tex täckning finns hamnjollen att tillgå vår och höst. Som vid all båtförvaring på VBS-anläggning är det medlemmen som ansvarar för att försäkring finns för båten enligt §4 i VHK >>>


VBS rekommenderar kontroll att försäkringen täcker att båten ligger i vattnet under vintern. Detta ingår i flera försäkringar, är extra tillägg i några och vissa försäkringar tillåter det inte alls. Gemensamt är att alla försäkringar är att de har extra aktsamhetskrav som kan vara olika typer av larm, hanteringar av genomföringar, konserveringar, tillsyn etc för att försäkringen ska gälla.