XRF-undersökning

XRF-undersökning I april månad 2019 genomförde konsulter från Happy Boat AB XRF-undersökningar av samtliga båtar inom VBS byggda år 1995 eller tidigare som var upptagna vid uppställningsplatsen i Torsby. Det inkluderade mätning av totalt 68 båtar. Syftet med mätningarna var att identifiera ifall det finns båtar inom klubben, och i så fall vilka, vars bottnar har kvarvarande rester av bottenfärg innehållande tennföreningar. Den vanligaste tennorganiska föreningen som använts i bottenfärger är TBT (Tributyltenn). TBT har kraftigt hormonstörande egenskaper och har därför varit förbjuden för fritidsbåtar sedan 1989 inom EU. Sedan 2008 gäller ett totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven.

Vi har fått resultat från mätningarna avseende förekomst och halt av ämnena tenn, bly, koppar och zink på båtbotten på de undersökta båtarna. Resultaten visar att 13 av de 68 båtarna har tennhalter med en koncentration över 100 µg /cm2 på sina bottnar. Detta är det värde som VBS avser tillämpa tillsvidare som ett riktvärde för att kräva sanering. Det finns idag inget riktvärde från nationella myndigheter eller Värmdö kommun avseende vad som betraktas som TBT-fritt. Inom Nacka kommun tillämpas riktvärdet 100 µg /cm2. VBS förväntar sig att ägare till båt med en koncentration av tenn över 100 µg /cm2 ombesörjer sanering av båtbottnen i enlighet med de regler som finns för sanering senast 2020-12-31. Se information på transportstyrelsen.se › sjofart › regler-om-batbottenfarg>>>

Efter utförd sanering behöver båtägaren låta genomföra en kontrollmätning med XRF för att bekräfta ett lyckat resultat. Vi uppmanar flera båtägare att gå samman för att beställa en sådan mätning för att på så vis få ner kostnaden för den enskilde båtägaren.

De båtägare som berörts av mätningarna kommer att få ett personligt mail med information om mätresultaten för sin egen båt.